top of page

חברי מלאח במסיבת הקיץ לשנה"ע 2019 עם הופעת אורח של אנסמבל ציפורלה

ארגון מלאח הינו הארגון היחיד בישראל המאגד אנשי מקצוע מתחום התרגום לשפת הסימנים.

הארגון הוקם על מנת לקדם את שירותי התרגום בארץ, לקבל הכרה בתרגום כעיסוק מוכר, ולקדם את זכויותיו של המתורגמן כאיש מקצוע.

:חברי מלאח מתחייבים לעבוד

בצמוד לקוד האתי למתורגמן

ארגון מלאח, כארגון המאגד תחתיו מתורגמנים מוסמכים בלבד הבקיאים בתחומי התרגום השונים מחוייב וכפוף לקוד האתי בכל פעילות, תרגום והשתלמות.

הקוד האתי הינו יסוד חשוב במקצוע שלנו, ועל פיו אנו פועלים בכדי לשמר את זכויות קהילת הכו"ח ולכבד את פרטיותם. כארגון אנו מאמינים כי עבודה בהתאם לחוקי האתיקה הכרחית לקידום ושימור המקצוע ועל כן בשנת 2019 הועלה קוד אתי חדש ומעודכן עליו חתומים כל חברי הארגון.

בכפוף להכשרות מקצועיות בתחום

במלאח מאוגדים מתורגמנים בעלי תעודה מוכרת מאחד המוסדות המאושרים והמוכרים על ידי משרד הרווחה בלבד.

אנו דוגלים במקצועיות כערך עליון ורואים למידה והתפתחות כמנוף לקידום אישי וארגוני.

אנחנו מקיימים בארגון השתלמויות חודשיות בנושאים משתנים שעולים בהתאם לצרכים העולים מהשטח.

בשיתוף פעולה עם קהילת הכו"ח

כארגון אנו מאמינים בשיתוף פעולה עם קהילת החירשים וכבדי השמיעה, זאת כדי לבנות גשר יציב ואיתן להמשך עבודה טובה ותקשורת פתוחה בין קהילת הכו"ח לבין המתורגמנים.

 

אנו מקנים חשיבות עליונה ללמידה מהשטח, לרכישת ידע, כלים תרגומיים ואוצר מילים מתחדש ומתעדכן מהלקוחות עצמם.

לכן, דואג הארגון ללמוד ממיטב המרצים החירשים וכבדי השמיעה ולפגוש אותם הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.

חברי ארגון מלאח בלבד

יוצרים

העבודות המוצגות הינן פרי יצירתם של חברי הארגון באופן פרטי ואינן קשורות לארגון, למעט פרסומן באתר

אודות האירגון

העמותה מחזיקה ברשימת מתורגמנים החברים בארגון ומפיצה אותה למוסדות וגופים ציבוריים בארץ הצורכים שרותי תרגום כגון: משטרת ישראל, בתי-משפט, ארגוני חרשים, מוסדות  רווחה ועוד.

בתחילת שנת הלימודים האקדמית רשימת חברי מלאח מופצת לכל הסטודנטים הזקוקים לתרגום לשפת הסימנים.

העמותה מייצגת את המתורגמנים לשפת הסימנים בוועדות ציבוריות וממשלתיות למול גופים ציבוריים. העמותה מעורבת בחקיקה החדשה של חוק המתורגמנים לשפת סימנים, הקמת וועדת אתיקה, תוכנית הסמכה למתורגמנים ועוד.

שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה

contact
bottom of page