top of page
1804_edited.jpg

מי אנחנו?

'מלאח' הינו הארגון היחיד בישראל המאגד אנשי מקצוע מתחום התרגום לשפת הסימנים.

הארגון הוקם על מנת לקדם את שירותי התרגום בארץ, לקבל הכרה בתרגום כעיסוק מוכר, ולקדם את זכויותיו של המתורגמן כאיש מקצוע.​

האג'נדה שלנו בארגון הינה:

כל המתורגמנים בארגון מחוייבים לקוד האתי

כל חבר וחברה בארגון, טרם כניסתם לארגון, מחויבים לחתום על הקוד האתי של המתורגמן. הקוד האתי מאגד בתוכו את חובות המתורגמן טרם יציאתו לתרגום, זאת במטרה לשמור על  פרטיותו של הלקוח, לתרגם את הנאמר באופן ניטרלי ולשמור על כבודו של החירש או כבד השמיעה - מקבל השירות. המחויבות לקוד האתי הינה ערך עליון בעבורנו שכן היא מצביעה על מקצועיותם של חברי הארגון ומשרתת את קהילת החירשים.

 

כחלק משיפור השירות ודאגה לזכויותיו של הלקוח החירש חברה יו"ר הארגון בועדת האתיקה של משרד הרווחה והיא מעורה עד לפרטים הקטנים בדילמות אתיות העולות מן השטח. מטרת הועדה היא לפקח על המתרחש בשטח, לאכוף את הקוד האתי, לבצע הסברה בקרב הקהילה ולטפל במתורגמנים שהפרו את הקוד האתי.

ממשקים עם מוסדות ממשלתיים

הארגון מייצג את המתורגמנים לשפת הסימנים מול גופים ציבוריים שונים ומעורב במכרזים השונים של משרדי הרווחה והביטוח הלאומי טרם הפצתם, זאת כדי לשמר את כבוד המקצוע ותקינותו ולוודא שהאדם החירש או כבד השמיעה שהוא צרכן התרגום יקבל תמורה מלאה והולמת ממתורגמן מוסמך ומתוגמל.

השנה, הארגון יפגין נוכחות בוועדות הכנסת השונות שמשפיעות באופן ישיר על החקיקה ועל מתן שירות לאוכלוסיית החירשים וכבדי השמיעה מתוך הבנה שניתן להשפיע על המערכת מבפנים במטרה לעמוד על זכויותינו למען הכרה במקצוע התרגום לשפת הסימנים וקבלה של מלוא הזכויות של מקצוע מוכר במדינת ישראל.

הארגון מחזיק ברשימת המתורגמנים החברים בו ודואג להפצתה למוסדות וגופים ציבוריים בארץ הצורכים שרותי תרגום כגון: משטרת ישראל, בתי-משפט, ארגוני חירשים, מוסדות רווחה ועוד.

קשר עם קהילת הכו"ח

 

בהיותנו ארגון שחבריו עובדים בשוטף עם קהילת החירשים, עלינו לבנות גשר איתן בכדי לקדם תקשורת מיטבית בין קהילת החירשים וכבדי השמיעה לבין קהילת המתורגמנים.
 

הארגון מקיים השתלמויות חודשיות המועברות על ידי מיטב המרצים מקרב קהילת החירשים, כדי להיחשף לדיאלקטים נוספים של שפת הסימנים ולהעשיר את  אוצר הסימנים שלנו. את הדילמות הבלשניות בתחום שפת הסימנים הישראלית אנו פותרים בשיתוף בלשנים דוברי שפת סימנים שביכולתם לתת לנו את התשובות המדויקות והמהימנות ביותר. כמו כן, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם ארגוני החירשים, ומקיימים אירועים בהם מעורבים קהילת החירשים וכבדי השמיעה והמתורגמנים כאחד.

השתלמויות וידע

מדי חודש אנו מקיימים השתלמויות בנושאים מגוונים שמועברות על-ידי אנשי מקצוע מתחומים שונים כדי לאפשר לחברי הארגון קידום מקצועי, העשרה בשפת סימנים והתמודדות עם דילמות אתיות, זאת מתוך הידיעה שיש להמשיך ללמוד ולהתמקצע בתחום השפה גם לאחר סיום הלימודים הפורמליים ולהיחשף לדרכים חדשות להבעה בשפת סימנים.
 

מעבר לידע הרב שמועבר בהשתלמויות, הן מזמנות מפגש מעשיר בין מתורגמנים ותיקים ומנוסים לבין מתורגמנים צעירים וחדשים, דרכו אפשר ללמוד על העבר ולצפות את העתיד. יתרה מכך, המרחב הקולגיאלי במלאח- מזכה את חבריו בתמיכה הדדית ושיח עמיתים שיוצר גיוון והתפתחות אצל חברי הארגון.

הארגון הינו דמוקרטי ומנוהל על ידי וועד שנבחר בבחירות

  קיים משנת 1993 בזכות יוזמה של קבוצת מתורגמנים קטנה

כיום, הארגון מאגד כ-70% מהמתורגמנים הפעילים בארץ.

מתורגמנים מוסמכים וסטודנטים בשנה ב'

במלאח חברים מתורגמנים מוסמכים, שעברו הכשרה באחד מן המוסדות האקדמיים המוכרים על ידי משרד הרווחה, וסטודנטים בשנה ב'.

1690.jpg

נשמח לעמוד לרשותכם בכל תרגום, משימה או עבודה

bottom of page