top of page

מעוניין/ת להיות מתורגמן/ית מוסמך/ת לשפת הסימנים הישראלית?

ניתן ללמוד ב:

Pencil

אוניברסיטת בר-אילן (רמת גן)*

אוניברסיטת אריאל (שלוחה בת"א)*

תנאי קבלה (מתוך אתר האונ'):

> ראיון אישי בוועדת קבלה

> ראיון מול נציגים ממשרד הכלכלה

> מבחן בע"פ ובכתב

> שליטה בשס"י ושליטה בשפה העברית

> 12 שנות לימוד

> עמידה במבחני כניסה בכתב ובע"פ

> עמידה בריאיון קבלה המתקיים בשפת הסימנים

> ראיון מול נציגים ממשרד הכלכלה

> שליטה טובה בשס"י ובשפה העברית

> תעודת בגרות מלאה

> מעל גיל 20

תנאי קבלה (מתוך אתר האונ'):

new_logo.png
BIU-6.png

* למי שרמתם אינה מספקת ללימודים בתכנית יפתח קורס מכינה

bottom of page