top of page

תלונה

הגשת

הטופס ישלח ישירות לגברת אסתר גולדבלט ממשרד הרווחה ויועבר דרכה לטיפול של הועדה המייעצת לתרגום.

בועדה יושבים נציגים מארגוני החרשים, ממוסדות הלימוד ויו"ר מלאח הדנים בבקשות ומטפלים בכל אחת לגופה.

מלאח אינה אחראית לטיפול בטופס, אלא רק מהווה פלטפורמה נגישה להגשת התלונה.

פרטים אישיים

arrow&v

 פירוט התלונה

התלונה הועברה בהצלחה

bottom of page