חיפוש

תרגום שפת סימנים באקדמיה

מאת ענבל לוי

מאמר זה מבוסס על השתלמות שהתקיימה ב-20/10/20 והקלטה שלה זמינה לצפייה במבואה לחברות וחברי מלאח בלבד עיבוד עיקרי הדברים שעלו בהשתלמות וכתיבת המאמר: טל אייזנמן


תרגום שפת סימנים באוניברסיטה או במכללה

השכלה גבוהה היא לא רק מנת חלקן של שומעות, אלא גם של חירשות. העובדה שהן לא שומעות את דברי המרצה לא אמורה למנוע מהן ללמוד לתואר, ולכן ביותר ויותר מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ ניתן לראות מתורגמניות שפת סימנים שמנגישות את החומר האקדמי עבור סטודנטיות חירשות: בהרצאות, בתרגולים, במעבדות ואפילו במבחנים.


תרגום שפת סימנים לסטודנטים ולסטודנטיות אמנם עשוי להידמות לסיטואציות תרגומיות אחרות, כמו למשל תרגום שפת סימנים במשרד הרופא – אבל קיימים גם מאפיינים ייחודיים לסיטואציות תרגום שפת סימנים באוניברסיטה או במכללה.

הנה כמה דברים שכדאי לדעת על תרגום במרחב האקדמי.

ענבל לוי, מתורגמנית שפת סימנים

פנתה אלי סטודנטית חירשת כדי שאתרגם עבורה את הלימודים בסמסטר הקרוב. מה אני צריכה לדעת או לעשות לפני שאני מתחילה?

  1. חשוב לקבל מידע אודות התרגום: מה תחום הלימודים? איפה הם מתקיימים? האם אפשר לקבל מערכת שעות מלאה?

  2. כדאי גם לתאם ציפיות בין המתורגמנית לבין הסטודנטית. אם למשל מדובר בנושא מורכב שהמתורגמנית לא מתמצאת בו או בסימנים שלו, עליה לשקף זאת לסטודנטית.

  3. חתימה על חוזה: זה לא הכרחי, אבל מומלץ מאוד להסדיר בכתב, מראש ובחתימת הסטודנטית מחד והמתורגמנית מאידך, את כל ההיבטים הנוגעים לתרגום בחודשים הקרובים. בין היתר, זהו המקום להחליט מה קורה מבחינת התשלום במקרה של מחלה, ביטול שיעור, בזמן הפסקות במהלך השיעורים או ב"חלונות" במערכת.

כדאי גם לקחת בחשבון שלא תמיד נוצרת כימיה בין הסטודנטית לבין המתורגמנית, ויתכן שלאחר מספר שיעורים מישהי מהצדדים תבקש לסיים את ההתקשרות מוקדם מן הצפוי. גם זה נושא שכדאי להתייחס אליו בחוזה מראש.


שלום סמסטר א': היום הראשון ללימודים

מומלץ להקדים ולהגיע לפחות כמה דקות לפני תחילת השיעור הראשון כדי לערוך היכרות ושיחת חולין קצרה בין המתורגמנית והסטודנטית.

הגעה מוקדמת פירושה גם קלות יחסית במציאת מקום נוח בכיתה: חשוב שיהיה קשר עין בין המתורגמנית לסטודנטית, כך שהאזור יהיה חופשי מהפרעות חזותיות. המתורגמנית צריכה להיות קרובה למקור המידע ככל האפשר, כדי לקבל את המידע בבירור וכדי שהסטודנטית תוכל לראות את הדובר/ת במקביל לתרגום.

עם הגעת המרצה לכיתה יש להציג את הסטודנטית ואת המתורגמנית (וכדאי להחליט מראש מי מכן תעשה זאת). יש מרצים שעשויים להיות נבוכים מן הסיטואציה ואולי אף להתקשות להבין למה היא מתעקשת לשבת במיקום משונה כזה - לצידם - אבל חשוב להתאזר בסבלנות, להסביר ולהדגיש את חשיבות מיקומה של המתורגמנית בכיתה: ליד המרצה ומול הסטודנטית החירשת.

בנוסף יש לדאוג שהתנאים הפיזיים בכיתה יהיו מיטביים. אם נעשה שימוש במצגות או בסרטונים ומחשיכים את הכיתה, ניתן לבקש מהמרצה להשאיר חלון פתוח כדי שהאור יכנס, או להשאיר תאורה חלקית כדי שהסטודנטית תוכל לראות את המתורגמנית.