top of page
חיפוש

תרגום שפת סימנים באקדמיה

מאת ענבל לוי

מאמר זה מבוסס על השתלמות שהתקיימה ב-20/10/20 והקלטה שלה זמינה לצפייה במבואה לחברות וחברי מלאח בלבד עיבוד עיקרי הדברים שעלו בהשתלמות וכתיבת המאמר: טל אייזנמן


תרגום שפת סימנים באוניברסיטה או במכללה

השכלה גבוהה היא לא רק מנת חלקן של שומעות, אלא גם של חירשות. העובדה שהן לא שומעות את דברי המרצה לא אמורה למנוע מהן ללמוד לתואר, ולכן ביותר ויותר מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ ניתן לראות מתורגמניות שפת סימנים שמנגישות את החומר האקדמי עבור סטודנטיות חירשות: בהרצאות, בתרגולים, במעבדות ואפילו במבחנים.


</