top of page

תרגום

בקשת

שימו לב:

אנו בארגון מלאח נעשה כל מאמץ על מנת להעמיד לרשותכם מתורגמן/נית במועד המבוקש, אולם אין זאת התחייבות שנמצא מתורגמן/ית פנוי/ה.

פרטי איש קשר

פירוט הבקשה

התרגום נמשך יותר מיום?

נא לציין זאת בפירוט הבקשה

הערות נוספות

הבקשה נשלחה בהצלחה

bottom of page