top of page

מי מאחורי העסק?

עסקים של מתורגמנים#

הסימנים של חן

instagram-social-network-logo-of-photo-c
shop+store+icon-1320087054973065805.png
facebook-logo.png

על העסק:

שנים רבות אני מפסלת בפימו, לאחר היכרות עם שפת הסימנים החלטתי לשלב בין שני הדברים וליצור שלטים לדלת בשפת הסימנים. אני מפסלת בעצמי את תבניות הידיים מפימו וגם את הקישוטים הנוספים.

בנוסף לשלטים הייחודיים אני יוצרת גם מחזיקי מפתחות, סימניות, מגנטים ומזוזות בשילוב של אותיות וסימנים.

השלטים יכולים להיות מתנה מושלמת לעצמכם או לאחרים!

מוצרים לדוגמה:

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title

0502333402

צרו איתי קשר:

bottom of page